Gwyliau, penwythnosau a diwrnodau i'w cofio yng Nghymru

Mae’n amser am antur! Dewch i archwilio’n cestyll gwych, ewch ar antur Gymreig fel Bear Grylls neu ddiwrnod gwyllt ym myd natur. Dyma’r amser perffaith o’r flwyddyn i reidio’n llwybrau beicio mynydd, ymweld â thraeth tywodlyd neu fwynhau golygfa o gopa mynydd. Mae gynnym ni hefyd syniadau newydd am seibiant dros benwythnos neu ddiwrnodau allan.

Mae llawer iawn o bethau i’w gwneud a llefydd i ymweld â nhw, felly ewch ar antur newydd yng Nghymru!

Noder fod gwefan croeso.cymru wedi ei theilwra’n arbennig ar gyfer cynulleidfa sy’n siarad Cymraeg.

Cader Idris, Snowdonia

Mynyddoedd Cymru

Ym mynyddoedd prydferth a mawreddog Cymru fe gewch eich syfrdanu a'ch ysbrydoli.

Walkers at Snowdonia

Cerdded yng Nghymru

Ewch am dro yng Nghymru ac fe welwch chi olygfeydd godidog ble bynnag yr ewch chi.

Aerial view of Bala Lake

Parciau Cenedlaethol

Dewch gyda ni i Barciau Cenedlaethol Cymru: Eryri, Arfordir Penfro a Bannau Brycheiniog.

Large group posing on a rock while coasteering in Pembrokeshire

Arfordira yng Nghymru

Dewch i arfordira a mynd mor agos ag y gallwch at ein harfordir.

Children on a ride at Folly Farm

Parciau Antur yng Nghymru

Am ddiwrnod yn llawn cyffro i'r teulu oll.

Arfordir Ynys Môn

AHNE Ynys Môn

Dewch o hyd i ynys hanesyddol sy'n llawn cymeriad, a cherddwch ar hyd yr arfordir godidog.