Tu ôl i lenni ein hysbyseb deledu newydd: 10 ffaith

Saethwyd hysbyseb deledu newydd Croeso Cymru mewn lleoliad epig, gydag actor gwych a chast cefnogol o enwau chwedlonol o lên gwerin a hanes Cymru. Felly sut wnaethon ni hyn? Dyma 10 ffaith sy’n esbonio.

Y Cysyniad

Yn ein Blwyddyn Chwedlau, roeddem eisiau dathlu chwedlau ein gorffennol, ond hefyd yr holl chwedlau newydd sy’n cael eu creu yma yng Nghymru nawr: pobl, mannau a phrofiadau. Felly mae’r hysbyseb deledu yn dathlu’r presennol a’r dyfodol hefyd. Fel yr esbonia Dylan Griffith, y cyfarwyddwr creadigol: ‘Mae gennym gyfoeth o straeon chwedlonol, yn dechrau gyda’r Mabinogi ac yn treiglo drwy’r blynyddoedd hyd heddiw. Roeddem eisiau dathlu’r holl chwedlau gwych hyn ond mewn ffordd gyfoes. Roeddem eisiau gwneud rhywbeth gwahanol i ymgyrchoedd twristiaeth eraill – sef ffilm drawiadol a chyffrous sy’n mynnu sylw’r gwylwyr.’

Y seren

Mae Luke Evans wedi actio rhannau arwyr a dihirod ffeithiol a ffuglennol yn Hollywood, cyfuniad o ffantasi a realiti o dduwiau hynafol i gymeriadau cyfoes. Mae Luke felly yn actor delfrydol i bortreadu arwr ein hysbyseb deledu, sef gŵr cyffredin sy’n gyfuniad o elfennau arallfydol a chyfoes. Yn ogystal â bod yn Gymro hawddgar o’r Cymoedd, mae Luke - sôn am amseru gwych - yn serennu fel Gaston yn fersiwn newydd Disney o Beauty and the Beast. Mae hefyd wedi ennill clod yn rhyngwladol am ei waith fel seren y ffilm boblogaidd ddiweddar, Girl on The Train.

Luke Evans

Luke Evans

Y chwedlau

Mae monolog barddol Luke yn rhestru enwau chwedlonol o lên gwerin a hanes Cymru, o dywysogion i fôr-ladron, o ddewiniaid i forynion dirgel. Mae rhai ohonyn nhw – fel y Brenin Arthur a Myrddin – yn gyfarwydd; nid yw rhai o’r lleill – fel Bendigeidfran a Rhiannon – mor enwog tu allan i Gymru, ond maen nhw’n rhan annatod o’n cenedl. Mae gwybodaeth ddefnyddiol amdanyn nhw fan hyn.

Y lleoliad

Saethwyd ein hysbyseb ger Llyn Llydaw, llyn rhewlifol sy’n gorwedd ym ‘Mhedol yr Wyddfa’ islaw copa mynydd uchaf Cymru a Lloegr. Dyma ardal hynod brydferth sy’n rhan bwysig o’r chwedl Arthuraidd. Dywedir bod y Brenin Arthur wedi marw mewn brwydr ym Mwlch y Saethau ar y grib uchel uwchlaw’r llyn; taflodd ei farchogion gleddyf Arthur, Caledfwlch, i’r dŵr cyn encilio i ogof gerllaw lle maent yn dal i ddisgwyl am ei alwad.

Llyn Llydaw, Snowdonia
Llyn Llydaw, Môr a Mynyddoedd Eryri

Y sarn

Yn yr hysbyseb, mae Luke Evans yn brasgamu ar draws y sarn sy’n rhychwantu Llyn Llydaw, gan alw ar chwedlau Cymraeg o’r dyfroedd (os ydych wedi dringo Llwybr y Mwynwyr poblogaidd, byddwch wedi cerdded fan hyn). Byddai’r mwynwyr copr cynnar yn cludo’r copr mewn rafft ar draws y llyn; adeiladwyd y sarn yn 1853 i hwyluso’r gwaith. Pan ostyngwyd lefel y dŵr i wneud y sarn, daethpwyd o hyd i ganŵ hynafol wedi’i gerfio o dderw yn y mwd.

Llyn Llydaw, Snowdonia
Llyn Llydaw, Môr a Mynyddoedd Eryri

Y tywydd

Ffilmiwyd yr hysbyseb dros ddeuddydd yn Rhagfyr 2016, yr unig amser rhydd yn amserlen brysur Luke. Dewisodd y criw leoliad uwchben llinell y coed fel nad oedd y tirwedd yn edrych yn rhy aeafol. Doedd tywydd Cymru yn fwy o her. Bu tywydd Diwrnod 1 yn hyfryd, gydag awyr las berffaith. Ar fore Diwrnod 2, roedd niwl trwchus ymhobman. Fel y dywed y cyfarwyddwr creadigol, Dylan Griffith, ‘Allech chi ddim gweld eich llaw o flaen eich wyneb. Roedd tywyswyr profiadol yn gofalu amdanom sy’n gwybod popeth am y systemau tywydd. Dywedodd un wrthyf, “Peidiwch â phoeni, bydd y niwl yn clirio am ychydig oriau”. Ac yn wir, diflannodd y niwl a chawsom gyfle i ffilmio am ychydig oriau cyn colli’r haul tu ôl Y Lliwedd – digon o amser i gwblhau’r gwaith.’

Y dwbl

A beth am y darn lle mae ‘Luke Evans’ yn cerdded ar draws y sarn yn y pellter? Wel yr actor Rhodri Miles sydd yno go iawn. Gofynnwyd i Rhodri ymuno â ni i sicrhau bod y criw yn gallu ffilmio’r holl saethiadau llydan angenrheidiol, a chadw at amserlen dynn iawn. Cofiwch, mae Rhodri yntau yn actor gwych. Mae ef wedi ymddangos mewn cyfresi epig fel Atlantis a Game of Thrones, ac yn 2017 bydd yn teithio ledled y DU mewn sioe un dyn am Richard Burton.

Llyn Llydaw, Snowdonia
Llyn Llydaw, Môr a Mynyddoedd Eryri

Y criw

Daeth holl brif aelodau’r criw o gronfa gyfoethog o ddoniau diwydiant teledu a ffilm Cymru. Y cyfarwyddwr Marc Evans (Resurrection Man, House of America, Hinterland) oedd yn gyfrifol am ffilmio ar leoliad; mae’r sinematograffwr Luke Jacobs yn hen law ar fideos cerdd a hysbysebion teledu; mae gweddill y criw wedi gweithio ar nifer o brosiectau BBC Wales gan gynnwys Sherlock, Doctor Who, Torchwood a Casualty.

Delweddau cyfrifiadurol

Yn y gorffennol, mae ein hysbysebion teledu wedi defnyddio pobl go iawn mewn lleoliadau hyfryd. Ond mae dod â straeon chwedlonol yn fyw yn her wahanol: rhaid osgoi bod yn rhy gawslyd. Yr ateb oedd mynd ati i lunio delweddau cyfrifiadurol arloesol i gyfleu delweddau ychydig yn haniaethol ond eto’n fodern iawn o’n gorffennol. Mae graffeg symudol yn caniatáu i Luke Evans alw ar saethau llechi, trydar adar hudol a dyfroedd byrlymus - heb unrhyw ffwdan.

Luke Evans

Luke Evans

Y gerddoriaeth

Mae’r ymgyrch ‘Chwedlau’ yn ddilyniant i’r thema ‘Epig’ fu’n rhan mor bwysig o Flwyddyn Antur 2016. Felly peth synhwyrol oedd defnyddio cerddoriaeth a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer ‘Epig’ gan y cyfansoddwr John Hardy. Eleni, mae stiwdio cerdd a dylunio sain Wevie wedi mynd ati i roi gwedd newydd, fodern i greadigaethau cerdd John Hardy.