Y Canolbarth a Bannau Brycheiniog

Ceir yma ddau Lwybr Cenedlaethol a Pharc Cenedlaethol, felly mae'n lle gwych i gerdded a synfyfyrio. Yn y trefi hardd mae bwrlwm wrth i anturiaethwyr gymysgu ag awduron ac artistiaid, a cheir naws braf a gwahanol ymhlith y deallusion diymhongar hyn. Daw ymwelwyr o bob cwr o'r byd i fwynhau digwyddiadau diwylliannol gydol y flwyddyn, gan gynnwys Gŵyl y GelliHowTheLightGetsIn a Gŵyl Jazz Aberhonddu.

Ewch i wefan swyddogol y rhanbarth am fwy o wybodaeth: visitmidwales.co.uk

Sgwd Isaf Clun-gwyn waterfall in the Brecon Beacons, Mid Wales

Bannau Brycheiniog

O grombil yr ogofâu i ysblander y copâu uchaf, Pen y Fan a Chribyn, mae digonedd i'w ddarganfod yn y perl hwn o barc cenedlaethol.

Llun artist o'r Caban Llechi wedi ei amgylchynu gan fryniau

2017 chwedlonol yng Nghymru

Gwnewch 2017 yn flwyddyn chwedlonol i chi! Dyma’n canllaw i 20 o ddigwyddiadau a dathliadau gwych yng Nghymru eleni.

Cardiff International White Water Rafting

Gwyliau llawn egni

Dyma rai gweithgareddau anturus ac egnïol i wneud i'ch calon guro'n gynt ar eich gwyliau yng Nghymru

Dyluniad artist o westy dros dro Ogof Arthur

2017 Chwedlonol

20 o ddigwyddiadau a dathliadau chwedlonol yng Nghymru i’ch cyffroi yn 2017.

Caswell Beach, Gower Peninsula

Gwyliau

Mae Cymru'n lle gwych am wyliau yn yr awyr agored, ar yr arfordir, ar ben mynydd neu mewn castell.

Dyluniad artist o westy dros dro Ogof Arthur

2017 Chwedlonol

20 o ddigwyddiadau a dathliadau chwedlonol yng Nghymru i’ch cyffroi yn 2017.

Llun artist o'r Caban Llechi wedi ei amgylchynu gan fryniau

2017 chwedlonol yng Nghymru

Gwnewch 2017 yn flwyddyn chwedlonol i chi! Dyma’n canllaw i 20 o ddigwyddiadau a dathliadau gwych yng Nghymru eleni.