Ceredigion

Traethau o fri a threfi harbwr trawiadol sy'n gwneud arfordir Ceredigion yn lle hyfryd i ymweld ag ef – wrth graffu'n ofalus, efallai y gwelwch chi ddolffiniaid neu forloi. Y rhan yma o'r byd a roddodd ysbrydoliaeth i Dylan Thomas gyfansoddi rhai o'i gampweithiau barddonol mwyaf. Ar y cyrion saif Mynyddoedd Cambria, asgwrn cefn Cymru, sy'n orlawn o fywyd gwyllt, chwedlau a thirluniau rhyfeddol.

Ewch i wefan swyddogol Ceredigion am fwy o wybodaeth: darganfodceredigion.co.uk