Môr a Mynyddoedd Eryri

Eryri yw cadarnle Cymru, ac mae'n un o'r llefydd mwyaf poblogaidd ym Mhrydain i gerdded a chael gwyliau yn yr awyr agored. Ond nid creigiau geirwon yn unig a gewch chi yma. Ar yr arfordir fe ddewch chi o hyd i rai o'r mannau prydferthaf yng Nghymru, fel Penrhyn Llŷn a Meirionnydd. Mae si ar led am y bwyd da sydd i'w gael yno hefyd, mewn bwytai sy'n gwneud y gorau o'r cig, pysgod a chaws lleol.

Ewch i wefan swyddogol Eryri am fwy o wybodaeth: ymweldageryri.info