De Cymru

Yn y de mae'r brifddinas, Caerdydd, a chanolbwynt diwylliant, chwaraeon ac adloniant yng Nghymru. Wrth ddod ar wyliau byr i'r ddinas, fe gewch chi flas ar ein siopau ardderchog, amgueddfeydd a chyrsiau golff – ac efallai y cewch gyfle i weld gêm yn Stadiwm Principality. Yn Nyffryn Gwy mae bwytai crand a golygfeydd godidog.

Gwaelod Dyffryn Gwy o Nyth yr Eryr, Wyndcliff

Pob llwybr dan haul: Dyffryn Gwy

Dilynwch olion traed artistiaid a beirdd wrth gael eich ysbrydoli gan y coedwigoedd hyfryd a'r golygfeydd godidog ar lan yr afon yn AHNE Dyffryn Gwy.

Cerrig sarn ar draws rhyd o flaen adfail Castell Ogwr

Arfordir Morgannwg

Dewch i ddarganfod Bro Morgannwg.
Golygfa o'r gorthwr yng Nghastell Caerdydd

Caerdydd

Ym mhrifddinas Cymru mae siopau ardderchog, amgueddfeydd, bwyd ac adloniant.

Castell Caerffili

Cymoedd y De

Caiff cerddwyr a beicwyr mynydd fodd i fyw ar hyd y bryniau eang

Castell Cas-gwent

Dyffrynnoedd Gwy ac Wysg

Yn Nyffryn Gwy a Dyffryn Wysg ceir mwy o gestyll fesul milltir sgwâr na'r unlle arall ym Mhrydain.
A couple walking close to Mynydd Bedwellte with the Sirhowy Valley in the background

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd...

Couple walking above Dunraven Bay beach and cliffs

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd... 

Couple walking above Dunraven Bay beach and cliffs

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd... 

Caswell Beach, Gower Peninsula

Gwyliau

Mae Cymru'n lle gwych am wyliau neu seibiant go iawn, i fynd allan i'r awyr agored, ar hyd yr arfordir, i ben mynydd neu ar frig muriau castell.