Dyffryn Gwy a Dyffryn Wysg

Y gororau hyn oedd teyrnas y Brenin Arthur ac yma y bu'r Rhufeiniaid yn ymdrochi, y Normaniaid yn goresgyn, y pererinion yn addoli a Turner yn peintio. Erbyn heddiw mae'n lle i dyfu grawnwin, gweld eogiaid yn llamu drwy'r nentydd, ymweld â marchnadoedd prysur a darganfod bwrlwm o ddiwylliant. Mae cerddwyr, beicwyr mynydd a chanŵ-wyr wrth eu bodd â'r lle. Hefyd, mae rhan helaeth ohono'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Ewch i wefan swyddogol Dyffryn Gwy am fwy o wybodaeth: www.visitmonmouthshire.com

Gwaelod Dyffryn Gwy o Nyth yr Eryr, Wyndcliff

Pob llwybr dan haul: Dyffryn Gwy

Dilynwch olion traed artistiaid a beirdd wrth gael eich ysbrydoli gan y coedwigoedd hyfryd a'r golygfeydd godidog ar lan yr afon yn AHNE Dyffryn Gwy.

A couple walking close to Mynydd Bedwellte with the Sirhowy Valley in the background

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd...

Couple walking above Dunraven Bay beach and cliffs

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd... 

Couple walking above Dunraven Bay beach and cliffs

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd... 

A couple walking close to Mynydd Bedwellte with the Sirhowy Valley in the background

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd...

Couple walking above Dunraven Bay beach and cliffs

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd... 

Couple walking above Dunraven Bay beach and cliffs

Mynd am dro yn y De

Byddwch ar ben eich digon yn mynd am dro yn y De, a phopeth o fewn tafliad carreg i Gaerdydd...