Gorllewin Cymru

Fe ddewch chi o hyd i bentwr o bethau i'w gwneud yng Ngorllewin Cymru, yn ein hail ddinas, Abertawe, a thu hwnt. Mae gennym rai o'r traethau gorau ym Mhrydain i gael hwyl yn syrffio, hwylio, nofio a chwilota mewn pyllau trai – neu gallwch ymlacio'n llwyr ar wyliau i'r teulu neu wibdaith ramantus. Yma hefyd mae rhai o gestyll harddaf Cymru.