Gwyliau yn yr hydref

Yr hydref yw'r adeg gorau o'r flwyddyn i gogyddion Cymru. Mae cymaint o gynnyrch Cymreig blasus at ddant pawb – ffrwythau a llysiau aeddfed, dofednod sy'n tynnu dŵr i'r dannedd, caws blasus a llawer mwy. Ewch i goedwigoedd braf Eryri neu Ddyffryn Gwy, lle gwelwch chi goed derw a ffawydd yn fôr o liwiau. 

Does dim byd fel yr hwyl diniwed o grensian drwy'r dail sydd wedi cwympo.

Caswell Beach, Gower Peninsula

Gwyliau

Mae Cymru'n lle gwych am wyliau neu seibiant go iawn, i fynd allan i'r awyr agored, ar hyd yr arfordir, i ben mynydd neu ar frig muriau castell.
Caswell Beach, Gower Peninsula

Gwyliau

Mae Cymru'n lle gwych am wyliau yn yr awyr agored, ar yr arfordir, ar ben mynydd neu mewn castell.

Caswell Beach, Gower Peninsula

Gwyliau

Mae Cymru'n lle gwych am wyliau yn yr awyr agored, ar yr arfordir, ar ben mynydd neu mewn castell.

A spooky view of Beaumaris Castle and moat

Cymru ofnadwy

Syniadau dieflig o dda am deithiau brawychus yng Nghymru yn yr hydref.

Oysters, a slice of lemon and bottle of tabasco sauce in ice.

Chwilota gwerth chweil

Mae'r cogydd a'r awdur o Lundain, Roger Pizey, wrth ei fodd yn chwilota am ei fwyd ar Ynys Môn.

  • Bwyd llyffaint neu porcini
  • Siantreli
  • Yr ysgwydd felen
  • Coes las y coed
  • Ambareli bwgan
  • Gweld y rhestr i gyd
Caswell Beach, Gower Peninsula

Gwyliau

Mae Cymru'n lle gwych am wyliau yn yr awyr agored, ar yr arfordir, ar ben mynydd neu mewn castell.

A deer at Dinefwr Park

Gerddi a Pharciau Gwledig

Mae'r gerddi a'r parciau gwledig yng Nghymru'n gwneud y gorau o'r golygfeydd naturiol godidog.