Mwynhau gwyliau'r banc yng Nghymru

Gallwch wneud cymaint mewn diwrnod. Adeg gŵyl y banc mae'r penwythnos yn cynnig rhywbeth mwy: cyfle i'r teulu fynd ar antur go iawn. Does unman gwell na Chymru i wneud y gorau o'ch amser. Mae digonedd i'w wneud a phopeth o fewn cyrraedd. Wrth fynd yn y car am awr neu ddwy gallwch aros mewn ffermdy yn Eryri, mewn pabell yn Sir Benfro, neu mewn gwesty crand yn y brifddinas. Gallech fod yn hedfan ar weiren wib dros ben chwarel, yn cynnau barbeciw ar y traeth neu'n dringo i entrychion castell

Ac i goroni'r cyfan, wrth gwrs, does dim ysgol ar y dydd Llun.