Diwrnod i'r brenin

Ble awn ni heddiw, te? Pwy sydd eisiau mynd i'r traeth, neu'r sw? Efallai y byddai'n hwyl mynd am dro i ben mynydd, neu grwydro o amgylch un o'n Hamgueddfeydd Cenedlaethol heb dalu'r un ddimai. Ydyn ni am fentro ar antur, neu rywbeth mwy hamddenol, gyda thamaid o deisen yn y fargen?

Gallwn gynnig diwrnod i'r brenin beth bynnag yw'ch oedran a'ch chwaeth, a pha faint bynnag o arian sydd gennych i'w sbario – ar bob adeg o'r flwyddyn, boed law neu hindda. Chi piau'r dewis.

Cardiff International White Water Rafting

Gwyliau llawn egni

Dyma rai gweithgareddau anturus ac egnïol i wneud i'ch calon guro'n gynt ar eich gwyliau yng Nghymru

Various mushrooms in basket

Chwilota bwyd yng Nghymru

Awydd mynd i chwilota yn ardaloedd harddaf Cymru wrth gasglu bwyd ffres, blasus yn rhad ac am ddim?

Various mushrooms in basket

Chwilota bwyd yng Nghymru

Awydd mynd i chwilota yn ardaloedd harddaf Cymru wrth gasglu bwyd ffres, blasus yn rhad ac am ddim?

Various mushrooms in basket

Chwilota bwyd yng Nghymru

Awydd mynd i chwilota yn ardaloedd harddaf Cymru wrth gasglu bwyd ffres, blasus yn rhad ac am ddim?

Nedd Fechan River

Rhaeadrau Cymru

Mae rhaeadrau Cymru'n oer braf yn yr haf, fel cerflunwaith yn y gaeaf, ac yn llawn hud a lledrith.
Evening reflections on Lake Cwellyn, Snowdonia

Llynnoedd Cymru

Ewch i gaiacio, beicio, cerdded neu wylio bywyd gwyllt ar lannau hyfryd ein llynnoedd.

Various mushrooms in basket

Chwilota bwyd gwyllt yng Nghymru

Awydd mynd ar antur? Beth am fynd i chwilota yn ardaloedd harddaf Cymru wrth gasglu bwyd sy'n ffres, yn flasus ac yn rhad ac am ddim?