Eisteddfod Sir Fôn 2017 -  rhywbeth at ddant pawb

Gyda dros 132,000 o filoedd o bobl yn ymweld â Gŵyl ddiwylliannol bwysicaf Cymru ym Modedern, Sir Fôn ar ddechrau Awst eleni, does dim dwywaith fod Eisteddfod 2017 wedi bod yn llwyddiant enfawr. Roedd yr holl elfennau traddodiadol yno – y cadeirio, coroni, rhuban glas a llwyth o ddiwylliant ond mae’r wythnos o ŵyl yn cynnig llawer iawn mwy o gyfleodd a phrofiadau hefyd.