Chwilota am fwyd ym myd natur

Awydd mynd ar antur? Beth am fynd i chwilota yn ardaloedd harddaf Cymru wrth gasglu bwyd sy'n ffres, yn flasus ac yn rhad ac am ddim? Mae tirwedd Cymru'n berffaith ar gyfer byw yn y gwyllt a chwilota am fwyd ym myd natur. Fe ddysgwch chi lawer yma, hefyd – mae rhai o'r arbenigwyr mwyaf blaenllaw yn y byd wrth law i roi gair cyfeillgar o gyngor, pobl sy'n adnabod eu milltir sgwâr yn well na neb ac sy'n barod i’ch rhoi ar ben y ffordd wrth chwilota am fwyd a byw yn y gwyllt. Bydd yn hwb i’ch ffitrwydd hefyd.