Cestyll a threftadaeth Cymru

Ble bynnag yr ewch chi yng Nghymru, fyddwch chi byth yn rhy bell o rai o'r cestyll mwyaf mawreddog yn y byd, a safleoedd hanesyddol gwefreiddiol. Mae mwy na 600 ohonyn nhw, yn amrywio o gaerau Rhufeinig i blastai uchelwyr y 19eg ganrif. Mae mwy o gestyll yng Nghymru na'r unman arall yn Ewrop, a phob un ohonynt â hanes arbennig i'w hadrodd.

Beth hoffech chi ei wneud?

Cliciwch ar eicon isod am fwy o wybodaeth
Walkers at Snowdonia

Cerdded yng Nghymru

Ewch am dro yng Nghymru ac fe welwch chi olygfeydd godidog ble bynnag yr ewch chi.

Caernarfon Castle

Cestyll

Gyda dewis mor helaeth o gestyll godidog, bydd angen help arnoch i benderfynu pa rai i ymweld â nhw.
Caernarfon Castle

Cestyll

Gyda dewis mor helaeth o gestyll godidog, bydd angen help arnoch i benderfynu pa rai i ymweld â nhw.
Caernarfon Castle

Cestyll

Gyda dewis mor helaeth o gestyll godidog, bydd angen help arnoch i benderfynu pa rai i ymweld â nhw.
Caernarfon Castle

Cestyll

Gyda dewis mor helaeth o gestyll godidog, bydd angen help arnoch i benderfynu pa rai i ymweld â nhw.
The River Dee passing under the Pontcysyllte Aqueduct, Dee Valley

Traphont Pontcysyllte

Mae Traphont Ddŵr Pontcysyllte yn rhyfeddod peirianyddol, a bellach yn Safle Treftadaeth y Byd.