Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO yng Nghymru

Mae gan Gymru gyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol, sydd i'w weld hyd heddiw.
Ymgollwch mewn hanes a dewch o hyd i'r rhannau hynny o Gymru a ddynodwyd yn Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO. Maent oll yn creu darlun o orffennol byrlymus Cymru, ond mae pob safle'n unigryw ac yn dod â chyfnodau penodol yn ei hanes yn fyw.