5 peth y dylech chi eu gwybod am ‘EPIC’

Ysbryd antur

I gefnogi Blwyddyn Antur 2016 rydym yn lansio gosodiad celf arloesol dros dro mewn chwech o leoliadau mwyaf EPIC Cymru. Yn ystod yr haf, bydd llythrennau enfawr adlewyrchol yn sillafu’r gair ‘EPIC’ yn cael eu rhoi yn rhai o fannau mwyaf syfrdanol Cymru am wythnos ar y tro, yn adlewyrchu’r prydferthwch o’i gwmpas. Rydym ni’n credu fod y golygfeydd yng Nghymru a’r cyfleoedd ar gyfer antur yma yn bethau sy’n rhaid i ni eu hamlygu. Rydym ni am i eraill rannu eu hanturiaethau eu hunain gyda ni.

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Pam ‘EPIC’?

Mewn sawl rhan o Gymru mae’r gair ‘epic’ yn cael ei ddefnyddio mewn iaith lafar yn ogystal â mewn diwylliannau eraill i ddisgrifio golygfa, gorchest neu brofiad anhygoel. Rydym ni wedi dewis y gair gan ei fod yn diffinio yr hyn sydd wrth wraidd antur. Roeddem ni am ddal y teimlad o gamu i mewn i’r annisgwyl, profi rhywbeth newydd, y rhuthr o emosiwn a’r llawenydd pur o greu atgofion. Mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn cyfeirio at ddefnydd hanesyddol ac arwrol o’r geiriau ‘epic’ ac ‘epig’. Rydym ni wedi cydweithio gyda nifer o lysgenhadon antur eleni sy’n arwyr antur yn eu meysydd eu hunain. Mae antur yn dod ym mhob lliw a llun. Ble ddewch chi o hyd i’ch un chi?

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Lleoliadau hyfryd

Mae’r lleoliad cyntaf wedi cael ei ddatgelu: Pen y Gwryd, Nant Gwynant yn Eryri. Mae gan y lle hwn ddyffrynnoedd helaeth, llynnoedd disglair a chyfleoedd cerdded a heicio prydferth ar bob tu. Mae Gogledd Cymru yn faes chwarae antur – ar gyfer pobl fentrus a’r rheiny sy’n llai profiadol. Dyfroedd gwyllt Tryweryn, gwifrau gwib sy’n mynd fel mellten a bownsio ar rwydi cargo mewn ogofâu tanddaearol. Mae hyn oll yn eich disgwyl.

Bydd yr arwydd ym Mhen y Gwryd nes iddo symud ymlaen i’r lleoliad dirgel nesaf. Pan yn dewis y lleoliadau, sicrhaom fod y lleoliadau i gyda, yn ogystal â’r Parciau Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cadw ac awdurdodau lleol yn fodlon i ni adael ein arwydd yna am wythnos yn unig, ac na fyddai unrhyw effeithiau negyddol parhaol ar yr amgylchedd. Wrth gwrs roedd rhaid i ni ddewis mannau diogel nad oedd yn rhy anodd i ymwelwyr i ddod o hyd iddyn nhw!  Rydym ni’n annog pobl i gerdded tuag at yr arwydd a’i gyffwrdd, a hyd yn oed eistedd arno...ond dylech chi’n bendant osgoi gosod trapîs arno neu ei ddringo fel Bear Grylls. Cadwch eich ynni ar gyfer y bryniau a’r llynnoedd!

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Adeiladu’r weledigaeth

Ein cyfeillion yn Wild Creations adeiladodd y llythrennau, sy’n 4 metr o uchder ac 11 metr o hyd. Efallai eich bod chi’n cofio rhai o greadigaethau eraill y tîm: draig fyglyd Castell Caerffili, y ‘Bêl yn y Wal’ wych yng Nghastell Caerdydd adeg Cwpan Rygbi’r Byd (oedd mor boblogaidd fel y bu’n rhaid iddynt ymestyn cyfnod y gosodiad) ac yn fwyaf diweddar fe greon nhw osodiad o’r ‘Marshmallow Man’ yng Ngorsaf Waterloo yn Llundain i gydfynd gydag agoriad ffilm newydd Ghostbusters. Felly maen nhw’n gyfarwydd â phethau EPIC ac rydym ni’n falch o’u cael nhw’n gweithio ar yr ymgyrch hwn.

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Dilynwch yr antur EPIC – a rhannu’ch un chi

Pan fydd y gosodiad yn Eryri yn cael ei dynnu i lawr, byddwn yn pacio ein cês ac yn mynd i leoliad dirgel arall. Os ydych chi’n gweld yr arwydd ar eich teithiau, tynnwch lun a rhannwch e gyda ni gan ddefnyddio’r hashnodau #GwladGwlad a #FindYourEpic. A sicrhewch eich bod yn dilyn Croeso Cymru ar Twitter, Instagram a Facebook, ble byddwn yn rhannu’r daith yn ystod yr haf.

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu

Arwydd EPIC yn cael ei adeiladu