Anthemau Ewro 2016 Kizzy

Gan fod bois Cymru ar hyn o bryd yn cael hwyl anhygoel arni yn Ewro 2016, penderfynon ni ofyn i dalent cerddorol o Gymru i ddysgu rhai o’r caneuon i bawb...ac i ganu rhai o’r clasuron!
Mae gyrfa Kizzy Crawford, sy’n 19 oed ac o Ferthyr Tudful, wedi bod yn mynd o nerth i nerth dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae’n parhau i gasglu dilynwyr gyda’i llais carismatig. Fel Cymraes sy’n siarad Cymraeg, gyda gwreiddiau Bajan, mae’n dod â mwy o sbonc a ‘soul’ i ganeuon Cymraeg a Saesneg. Mae ei steil jazz-gwerin yn wreiddiol,  bras, ond hefyd yn hawdd ei werthfawrogi, ac mae wedi bod yn cefnogi sêr fel Gruff Rhys a Newton Faulkner.

Cynheswch eich lleisiau, a dewich i ganu gyda Kizzy!

Hen Wlad Fy Nhadau

Ysgrifennwyd geiriau’r anthem gan Evan James, a’r alaw gan ei fab James James o Bontypridd ym 1856. Ond er i’r anthem gael ei chanu mewn gemau ers 1905, dim ond ym 1975 y cydnabu swyddogion chwaraeon hi fel anthem swyddogol Cymru.

Ain’t Nobody Like Joe Ledley


Mae chwaraewr canol cae Crystal Palace wedi bod yn ffefryn gyda’r cefnogwyr ers blynyddoedd diolch i’w sgiliau pêl-droed, ond mae ei ddawnsio a’i farf ysblennydd wedi sicrhau ei statws fel un o’r anfarwolion. Does dim syndod, felly, fod y cefnogwyr wedi rhoi cân iddo, yn cael ei chanu i dôn clasur Chaka Khan o’r 1980au ‘Ain’t Nobody’.

Geiriau

Ain't nobody like Joe Ledley,
Makes me happy, makes me feel this way.

Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech

Ysgrifennwyd y gân hon yn y Gymraeg, ac mae yna eiriau yn Saesneg hefyd, ond yn y pêl-droed does dim geiriau’n cael eu canu o gwbl! Dywedir fod y gân yn disgrifio’r gwarchae hiraf yn hanes Ynysoedd Prydain ddigwyddodd yng Nghastell Harlech.

Calon Lân

Dyma un o emynau enwocaf Cymru a gyfansoddwyd yn y 1890au. Mae Calon Lân fel arfer yn cael ei chanu yn ystod gemau rygbi, ond mae cefnogwyr Cymru wedi bod yn ei chanu yn y stadia yn Ffrainc.

Geiriau

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Please Don't Take Me Home

Rydych chi’n siŵr o fod wedi clywed y gân hon yn cael ei chanu yn ystod gemau Cymru yn Ewro 2016. Mae’r geiriau’n ddigon syml...

Geiriau

Don't take me home,
Please don't take me home,
I just don't wanna go to work,
I wanna stay here,
Drinking all the beer,
Please don't, please don't take me home.