About the author

Charles Williams
Charles Williams

Charles Williams yw golygydd cylchgrawn Gwlad, Gwlad. Mae wedi teithio o gopâu mynyddoedd Cymru i'r glannau yng nghwmni rhai o'r arbenigwyr mwyaf ar chwilota am fwyd, gan ddod o hyd i ddigonedd o ddanteithion blasus ar hyd y ffordd.