About the author

Marc Rowley
Marc Rowley

Marc Rowley sy'n gyfrifol am Blast ym Mhorthcawl, un o'r ysgolion barcudfyrddio pennaf ym Mhrydain, ac mae hefyd yn rhedeg siop ar-lein. Arferai fod yn bencampwr syrffio, ond ers cael blas ar farcudfyrddio yn 2000 bu'n cystadlu ledled y byd. Mae'n bencampwr Meistri Tonnau Prydain a hefyd yn ysgrifennydd corff llywodraethol y gamp, Cymdeithas Chwaraeon Barcud Prydain.

blastkiteboarding.co.uk