Croeso i’r Wlad Epic

Zip World Titan, Blaenau Ffestiniog

Zip World Titan, Blaenau Ffestiniog

Yn 2017 mae Cymru’n dathlu ei gorffennol, ei phresennol, a’i dyfodol anhygoel fel erioed o’r blaen, gydag atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau mewn lleoliadau chwedlonol ar draws Cymru.

Blwyddyn Chwedlau 2017

Dyfi Valley

Dyffryn Dyfi, y Canolbarth

Mae Cymru’n dirwedd hynafol, gyda hanes a chwedlau ble bynnag rydych chi’n edrych. Ond mae hefyd yn wlad llawn syniadau mawr ac anturiaethau cyffrous.

Dyna pam fod gwifren wib gyflyma’r byd bellach yn hedfan dros hen chwarel lechi ym Methesda, ac fod syrffwyr yn marchogaeth tonnau artiffisial perffaith i lawr Dyffryn Conwy.

Mae’n glaw allan i gael ei archwilio a’i fwynhau.

Beth am grwydro coedwigoedd Cymru neu gerdded Llwybr Arfordir Cymru, sy’n rhedeg ar hyd yr arfordir cyfan? Neu mae digonedd o lwybrau beicio mynydd garw i’w taclo.

Chwedlau bythgofiadwy

Traeth Mawr in Southerndown, Glamorgan Heritage Coast

Traeth Mawr, Southerndown, Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Mae pob traeth bychan a chlogwyn yn dod gyda chwedlau am fôr-ladron a smyglwyr, llongau drylliedig a seintiau. Yna dyna’n porthladdoedd Rhufeinig a’n pierau o oes Fictoria, tua 230 o draethau, a 50 ynys hudolus, i gyd yn ferw o fywyd gwyllt.

Mae un rhan o bump o’r wlad yn Barc Cenedlaethol – mae’n dirwedd epic, gyda mwy o gestyll i bob milltir sgwâr na unrhyw wlad arall yn y byd. Mae gan pob castell ei chwedl, hefyd.

Digwyddiadau di-ben-draw

Performing drummers at Festival No.6

Perfformwyr yng Ngŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion, Eryri gan Festival No.6

Fis Mehefin 2017 bydd Caerdydd yn cynnal y digwyddiad chwaraeon blynyddol sydd â’r nifer fwyaf o wylwyr yn y byd, Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA.

Mae yna hefyd nifer o ddigwyddiadau a gwyliau ‘cartref’, fel Gŵyl y Gelli, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Gŵyl Rhif 6 a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Efallai taw Caerdydd yw canolbwynt bywiog ac egnïol Cymru, ond nid dyna ddiwedd y stori. Mae Cymru’n llawn llefydd chwedlonol.

Cadw’r chwedl yn fyw...

Owain Glyndwr Centre, Machynlleth

Canolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth

Mae Cymru’n lle gwych i fwynhau eich hun. Mae yna fwyd a diod gwych, lefydd unigryw i aros ynddynt, a chroeso chwedlonol.

Felly, beth sy’n eich rhwystro chi rhag creu eich chwedlau eich hun?