Dinas arwyr chwaraeon

Gyda stadia, digwyddiadau, timau ac athletwyr o’r safon uchaf, adnabyddir Caerdydd fel un o brifddinasoedd chwaraeon Ewrop; yn parhau i ysbrydoli cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o arwyr chwaraeon sy’n llwyddiannus ar lefel byd-eang.

Bachgen ifanc gyda phêl-droed ger Stadiwm Genedlaethol Cymru

Cefnogwr ifanc tîm pêl-droed Cymru, Caerdydd

Mae gêm derfynol Cwpan FA Lloegr, pêl-droed Olympaidd, Cwpan y Byd Rygbi’r Undeb a’r Gynghrair oll wedi cael eu cynnal yng Nghaerdydd. Cyfres y Lludw criced yn Stadiwm Swalec, Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd, Grand Prix Speedway yn y Stadiwm Cenedlaethol a Chyfres Hwylio’r Byd ym Mae Caerdydd. Mae gan Gaerdydd hanes cyfoethog o arwyr cartref hefyd; o Bencampwyr y Byd paffio i forwyr hwylio Olympaidd yn ennill medalau aur, a phêl-droediwr drutaf y byd.

Llun o arwydd yn dangos y ffordd i Stadiwm Swalec

Arwydd Stadiwm Swalec, Parc Bute, Caerdydd

Mae chwaraeon with galon y ddinas hon. Enghraifft dda yw Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, sydd â chyn-ddisgyblion nodedig megis y chwaraewr rygbi Sam Warburton, cyn-gapten Cymru a chapten buddugol cyfres y Llewod 2013; Geraint Thomas, beiciwr sydd wedi ennill medalau aur Olympaidd; a’r seren bêl-droed Gareth Bale, sydd wedi ennill Cynghrair Pencampwyr UEFA gyda Real Madrid ddwywaith.

Gwersi llwyddiannus

Ac nid yr ysgolion yn unig sy’n datblygu sêr y dyfodol, mae prifysgolion y ddinas wrthi hefyd. Roedd Lyn ‘the Leap’ Davies yn astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd pan y llamodd i’r aur yng Ngemau Olympaidd Tokyo ym 1964, a dyma hefyd ble roedd Syr Gareth Edwards yn fyfyriwr Addysg Gorfforol cyn dod yn un o’r chwaraewyr rygbi gorau erioed. Os ymwelwch chi â champws Met Caerdydd heddiw mae’n bosib iawn y gwelwch y pencampwr Paralympaidd Aled Sion Davies yn hyfforddi ar gyfer ei dafliad fuddugol nesaf.

Tri cefnogwr rygbi ifanc yn tynnu hunlun

Cefnogwyr rygbi yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru, Caerdydd

Daeth y Farwnes Tanni Grey-Thompson, gafodd ei geni yng Nghaerdydd, yn un o’r athletwyr Paralympaidd gorau erioed, gan ennill 11 medal aur. Mae Colin Jackson, y cyn-bencampwr byd a chyn-ddaliwr record byd 110m dros y clwydi, hefyd yn un o feibion mwyaf llwyddiannus y ddinas. Ac yng Ngemau Olympaidd Rio y llynedd cipiodd y forwraig o Gaerdydd, Hannah Mills, y fedal aur am hwylio.

Llun o'r awyr o Stadiwn Dinas Caerdydd, Afon Taf a chwch

Stadiwm Cenedlaethol Cymru ac Afon Taf, Caerdydd

Mae Caerdydd yn gartref i chwaraeon tîm elît; tîm hoci iâ’r ddinas, Diawled Caerdydd, yw’r gorau ym Mhrydain; enillon nhw y tri tlws eleni tra’n chwarae yng Nghanolfan Iâ Cymru ym Mae Caerdydd.

Llun o'r tu allan i Ganolfan Iâ Cymru, Caerdydd

Canolfan Iâ Cymru, Caerdydd

Ond gyda Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn dod i’r ddinas, mean bwysig cofio fod Caerdydd, i nifer o bobl, yn ddinas pêl-droed. 

Dinas y bêl gron

Ganwyd Ryan Giggs, sydd wedi ennill Cynghrair Pencampwyr UEFA ddwywaith gyda Manchester United, yng Nghaerdydd. Ganwyd yr enwog John Toshack yn Nhreganna, llai na milltir i ffwrdd o Stadiwm Dinas Caerdydd ble mae’r Adar Gleision bellach yn chwarae, a dyma’r lleoliad ar gyfer Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr y Merched UEFA eleni. Arwyddodd Aaron Ramsey i Arsenal o Gaerdydd, a chwaraeodd yr anfarwol John Charles dros Gaerdydd yn y 1960au.

Llun o Ben Davies, Chris Gunter a Gareth Bale

Ben Davies, Chris Gunter a Gareth Bale, Stadiwm Dinas Caerdydd

A’r seren ddiweddaraf, a’r disgleiriaf o’r rhain yw Gareth Bale. Haf diwethaf roedd Bale yn canu 'Please don’t take me home' gyda miloedd o gefnogwyr Cymru wrth i’r tîm geisio aros yn Ffrainc yn ddigon hir i gyrraedd gêm derfynol Ewro 2016. Ond y tymor hwn, eisiau dod adref mae Gareth Bale, with iddo geisio cynorthwyo ei gyd-galácticos Real Madrid i ennill yn ei ddinas enedigol.

Llun o Chris Coleman, Rheolwr Tîm Pêl-droed Cymru

Chris Coleman yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Ac am groeso adref fyddai hynna…