Canllaw Cefnogwyr i Gaerdydd: ble i fwyta, yfed ac ymweld â nhw

Am fynd i’r brifddinas ar gyfer digwyddiad chwaraeon neu gig? Gwnewch y gorau o’r amser sydd gennych cyn ac ar ôl y digwyddiad er mwyn darganfod Caerdydd. Mae popeth yma ac mae mor gyfleus. Dyma rai o uchafbwyntiau chwedlonol y ddinas i ysbrydoli cefnogwyr. Beth am rannu eich profiadau yng Nghaerdydd gyda ni ar Twitter, Instagram neu Facebook gan ddefnyddio #GwladGwlad neu #FindYourEpic.

 • Llun yn edrych i lawr dros stondinau Marchnad Ganolog Caerdydd

  Marchnad Ganolog Caerdydd

  Un o sefydliadau mwyaf unigryw Caerdydd ydy Marchnad Caerdydd sy'n atyniad i bawb sy'n mwynhau bwyd, tynnu llun neu am brynu rhywbeth bach i gofio am yr ymweliad. Cerddwch drwy’r prysurdeb byrlymus, heibio i Bakestones, ble mae pice mân yn cael eu coginio o’ch blaen (rhaid eu blasu hefyd, wrth gwrs). Neu beth am fynd am fwyd rhyngwladol yn Thai Asian Delish neu beth am ddewis rôl facwn neu rywbeth iach fel bwyd llysieuol Clancy's neu Milgi.
 • Llun o gwpwl yn bwyta byrgyrs

  The Grazing Shed, Caerdydd

  Mae’r Grazing Shed yn wahanol - ac mae dau ohonyn nhw yng nghanol y ddinas. Cwmni bach lleol ydyn nhw, sy’n gweini byrgyrs sydd wedi ennill gwobrau, a wnaed o’r cynhwysion lleol gorau, maent yn gwneud eu diodydd ysgafn eu hunain a sglodion mawr trwchus. Dyma ddewis gwahanol i fwyd cyflym seimllyd, ac os yw’r cynhwysion gystal â hyn, pa ots am y calorïau?!
 • Llun o ddyn barfog yn dal hoagie

  New York Deli, Caerdydd

  Efallai eich bod chi’n meddwl ei bod hi ychydig yn rhyfedd mai arddull America sy’n drwm ar un o brif leoliadau cinio Caerdydd, ond mae’r ddinas wedi gwir gofleidio’r hoagies a’r brechdanau ‘milltir o drwch’. Mae’r deli bach blasus hwn ger Castell Caerdydd yn ffefryn mawr gan bobl leol y ddinas. Beth am ddewis ‘Hoagie Caerdydd’ neu ‘Hoagie Diawled Caerdydd’ – teyrngedau blasus i ddinas ragorol (a’u tîm hoci iâ – Diawled am byth!)

 • Interior image of the Bierkellar Bar in Cardiff

  Bierkellar, Cardiff, Capital of Wales 

   gan Amy Pay
  Drws nesaf i Stadiwm Principality mae Bierkeller, sy’n cynnwys tri bar. Ewch i’r Shooters Bar i wylio chwaraeon ar eu sgrîn deledu enfawr 5m x 3m. Mae’r diodydd yn dipyn gwell na’r hyn gewch chi mewn bar chwaraeon fel arfer, a gweinir cwrw o Ewrop mewn stêniau.
 • Llun o gloch drws ar wal

  The Dead Canary, Caerdydd

   gan Amy Pay
  Mae’n bosib mai dyma’r bar coctels mwyaf crand yn y ddinas, ac mae’n werth ymweld ag ef. Bar yn arddull y speakeasy sydd yma, felly chwiliwch am y gloch a’r bluen ar y wal ar hyd Lôn y Barics i ddod o hyd i’r fynedfa. Gwisgwch yn smart a pharatowch eich hun am amser i'w gofio.
 • Llun o dost Ffrengig ar blât

  Waterloo Tea, Caerdydd

   gan Amy Pay
  Nid pawb sydd eisiau mynd allan i yfed. Efallai mai’r baned berffaith o de yw eich greal chi, ac os felly Waterloo Tea yn Arcêd Wyndham yw’r lle delfrydol i fynd. Mae yma dros hanner cant o fathau gwahanol o de i ddewis o’u plith, a sawl cacen hyfryd. Ewch am baned a gwyliwch y byd yn pasio heibio.
 • Llun o'r tu fewn i oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod popeth - o fyd yr anifeiliaid a gweithiau cerameg, i ffosiliau a ffotograffiaeth - yn yr amgueddfa urddasol hon yng nghanol y ddinas. Yma y ceir y casgliad mwyaf o gelf Argraffiadol y tu allan i Baris. Mae’r amgueddfa yn cynnwys gweithiau gan Monet, Millet a Cézanne a llawer o artistiaid eraill.

 • Llun o ddynes a merch yn cerdded o dan goed ceirios yn y parc

  Parc Bute, Caerdydd

  Beth am fynd am dro o gwmpas gerddi hardd Parc Bute yng nghanol y ddinas? Mae’r parc wedi’i leoli y tu ôl i Gastell Caerdydd, sy’n werth ymweld ag ef hefyd. Mae’r parc yn gartref i gannoedd o rywogaethau o adar, pryfed, anifeiliaid yr afon, ffyngau, blodau a choed, ac mae afon hudolus Taf yn llifo drwy ganol y cyfan.
 • Llun o siopwyr yn cerdded ar hyd rhodfeydd siopa Caerdydd

  Rhodfeydd siopa, Caerdydd

  O bob dinas ym Mhrydain, gan Gaerdydd y mae’r casgliad mwyaf o rodfeydd siopa dan-do o gyfnod oes Fictoria, yr oes Edwardaidd a’r cyfnod cyfoes. Fe ddowch o hyd i lawer o siopau annibynnol, caffis a bwytai i oedi ynddyn nhw ynghyd â phensaernïaeth ddeniadol. Mae’r rhodfeydd yma wedi’u lleoli rhwng Heol Eglwys Fair, Stryd y Castell, Stryd y Dug a’r Ais. Fe gewch chi gaws a choffi o’r radd flaenaf, tlysau a thrysorau vintage a phob math o nwyddau difyr i’ch hudo… dyna ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn!