Cenhadon Blwyddyn Chwedlau 2017

Mae cenhadon Croeso Cymru ar gyfer cefnogi Blwyddyn Chwedlau 2017 wedi cael eu cyhoeddi sef y gantores a’r ddarlledwraig Cerys Matthews a’r actorion Iwan Rheon a Luke Evans. Mae’r sêr yn cefnogi ymgyrch Croeso Cymru i dynnu sylw at y bobl, y mannau a’r profiadau chwedlonol sydd gan Gymru i’w gynnig: yn rhai clasurol ac yn rhai cyfoes. Dewiswyd yr enwogion hyn i dynnu sylw at ochr ddynamig, greadigol a chyfoes Cymru, wrth danlinellu hefyd y rôl y mae straeon, chwedlau a mythau’r gorffennol yn ei chwarae ym mywyd Cymru heddiw. Mae hysbyseb deledu newydd Croeso Cymru yn dangos ein cenhadwr Luke Evans yn crwydro tirwedd ddramatig Llyn Llydaw yn Eryri, Gogledd Cymru wrth gyflwyno ‘cerdd weledol’ am arwyr a chwedlau Cymru. Yn yr hysbyseb, daw’r tirwedd yn fyw wrth i hud a lledrith ymddangos trwyddi. Caiff y gwylwyr eu herio i ‘Find your epic…deep in the heart of Wales’, wrth i ddelweddau o’n gorffennol chwedlonol ymddangos ar y sgrin.

Stori ein cenhadon...

Luke Evans
Luke Evans

Luke Evans

Mae Luke Evans, sy’n enedigol o Bont-y-pŵl, wedi sefydlu ei hun yn un o sêr y West End yn Llundain, ar ôl perfformiadau blaenllaw yn Miss Saigon a Rent cyn denu sylw cynhyrchwyr ffilm Hollywood. Mae wedi serennu yn y ffilm antur seicolegol The Girl on the Train, The Hobbit: The Battle of the Five Armies a Fast and Furious 6 yn ogystal â nifer o ddramâu teledu poblogaidd. Mae i’w weld ar hyn o bryd fel Gaston yn fersiwn newydd Disney o Beauty and the Beast ochr yn ochr ag Emma Watson a chyn hir bydd yn serennu yn ffilm Professor Marston and the Wonder Woman gyda Bella Heathcote. Gyda’i record gadarn ym maes theatr, teledu a ffilmiau poblogaidd Hollywood, credwn fod Luke Evans yn gwneud enw iddo’i hun fel un o sêr Cymru.

Cerys Matthews

Daeth Cerys Matthews i’r amlwg yn 90au fel rhan o symudiad ‘Cŵl Cymru’ a Britpop a chafodd sengl hynod lwyddiannus gyda Mulder and Scully. Mae hi bellach yn gantores unigol, sydd wedi recordio cyfoeth o ddeunydd Cymraeg a Saesneg cyfoes. Mae ganddi ei label record ei hun a bydd yn darlledu a chyflwyno rhaglenni ar BBC 6Music a llawer o sianeli eraill. Mae’n gyd-sylfaenydd un o wyliau cerdd newydd mwyaf cyffrous Prydain: ‘The Good Life Experience’ ym Mhenarlâg, Gogledd Cymru - gŵyl sy’n rhoi llwyfan i fwydydd artisan, crefftau, dysgu a cherddoriaeth newydd ac arloesol.


Iwan Rheon

Iwan Rheon

Iwan Rheon

 gan BAFTA Cymru

Mae Iwan Rheon yn actor, canwr a cherddor aml-dalentog sydd eisoes wedi ennill cryn enw iddo’i hun. Mae’n enwog am ei ran fel Ramsey Bolton yn y gyfres ryngwladol ‘Game of Thrones’ a rhoddodd berfformiadau cofiadwy fel Simon Bellamy yng nghyfres E4 Misfits ac fel Ash Weston yng nghyfres gomedi ITV Vicious. Fel siaradwr Cymraeg sy’n enedigol o Sir Gâr, mae gan Iwan ddealltwriaeth gadarn o gelfyddydau a diwylliant Cymru. Dechreuodd ei yrfa yn opera sebon Pobol y Cwm a gwnaeth enw iddo’i hun yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru cyn mynd i ysgol berfformio enwog LAMDA yn Llundain. Mae Iwan wedi ennill nifer o wobrau llwyfan a sgrin amrywiol sy’n dyst i’w dalent, ac mae ei gerddoriaeth yn mynd o nerth i nerth. Allwn ni ddim aros i weld beth fydd nesaf i Iwan.