Pasg Penigamp 2017 gydag EPIC

EPIC ym Mharc Gwledig Margam
EPIC ym Mharc Gwledig Margam
 gan Wales On View

Mae wedi bod yn rhai misoedd bellach ers i’n llythrennau EPIC syfrdanu tyrfaoedd ym mhobman o Dyndyrn i Landegla haf diwethaf, yn nodi’r anturiaethau oedd ar gael yng Nghymru yn ystod Blwyddyn Antur 2016.

Haf diwethaf, daeth dros 8,000 o ymwelwyr i weld ein gosodiad celf dros dro (a thynnu hunluniau gwych tra’u bod nhw wrthi) mewn wyth lleoliad oedd yn cynnwys Abereiddi, Castell Caerdydd, Coed Llandegla, Cwm Elan, Pen y Gwryd, Theatr Clwyd, Abaty Tyndyrn a Phen Pyrod. Gyda’r Flwyddyn Chwedlau eisoes wedi dechrau, rydym ni’n meddwl ei bod hi ond yn iawn ein bod ni’n tacluso’r gosodiad gyda dyluniad newydd EPIC Blwyddyn Chwedlau yn dangos rhai o hoff chwedlau a mythau Cymru. Bydd yna gôd QR ar yr arwydd hefyd sy’n caniatáu i ymwelwyr ei sganio a gweld ffilm newydd Blwyddyn Chwedlau sy’n cynnwys seren Beauty and the Beast, Luke Evans. Mae’r arwydd, sy’n mesur pedair metr o uchder ac 11 metr o led, wedi cael arwyneb newydd sbon o chwedlau a mythau mwyaf eiconig Cymru, a bydd yn ganolbwynt i ymwelwyr yn ei leoliad newydd, dros dro. Yn y lleoliad newydd, bydd staff Croeso Cymru wrthlaw i gynorthwyo gyda thynnu lluniau grŵp ac i annog ymwelwyr i rannu eu hunluniau a lluniau grŵp trwy ddefnyddio hashnodau’r ymgyrch #GwladGwlad a #FindYourEpic.

Iawn, grêt – ond BLE mae’r lleoliad cyfrinachol newydd?!

Lleoliad newydd ein pop-up chwedlonol ni yw... Parc Margam – marc gwledig poblogaidd sy’n nodedig am ei hanes, y bywyd gwyllt a’i brydferthwch naturiol. Mae’n lle perffaith ar gyfer diwrnod allan yn archwilio’r parcdir, y tŷ a’r ardd (gyda pharc chwarae plant gwych, orendy a llwybrau natur i’w harchwilio, hefyd). Felly dewch â phicnic a pharatoi am ddiwrnod chwedlonol. Os ydych chi’n bwriadu galw draw, bydd hi’n hawdd gweld yr arwydd, ac fe fydd ym Marc Margam o 11 Ebrill, ac yn ymddangos mewn lleoliad chwedlonol arall yng Nghymru ar gyfer gŵyl banc mis Mai. Fe welwn ni chi yna!