Diwrnod i’r brenin: profiadau chwedlonol yng Nghymru

Mae Cymru’n wlad ble mae’r cyfarwydd yn cwrdd â’r anghyfarwydd. Cestyll clasurol, arwyr chwaraeon angerddol a digwyddiadau pwysig fel NATO a’r Cwpan Ryder, gyda gwyliau lleol gwych drwyddi draw, megis Gŵyl Rhif 6, The Good Life Experience a ‘Dyn yn erbyn Ceffyl’.

Rydym ni wedi perffeithio’r grefft o’r antur a’r annisgwyl, o wifrau gwib gwefreiddiol mewn hen chwareli i hafan syrffio mewn safle diwydiannol mewndirol. Ailddyfeisio yw’r nod...ac rydym yn eich annog chi i greu eich chwedlau eich hunain yma, boed hynny’n ymwneud â bwyd, gwyliau neu antur cyffrous.

1.) Cynghrair Pencampwyr UEFA

UEFA Champions League Final trophies
Tlysau Cynghrair Pencampwyr UEFA

Bydd 2017 yn flwyddyn hanesyddol ar gyfer chwaraeon yng Nghymru wrth i ni groesawu Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA. Dyma’r digwyddiad chwaraeon blynyddol sydd â’r nifer fwyaf o wylwyr yn y byd, a dyma fydd y digwyddiad chwaraeon mwyaf erioed i gael ei gynnal yng Nghymru. Ond os nad ydych chi wir yn mwynhau torfeydd ac ardaloedd i gefnogwyr, mae taith dafarndai o amgylch y ddinas bob tro’n brofiad chwedlonol.

2.) Red Bull Hardline

Mountain Biking
Beicio mynydd eithafol

Dyma’r ras beicio mynydd ar i waered anoddaf yn y byd, wedi ei gynllunio i ymestyn ffiniau yr hyn sy’n bosib ar ddwy olwyn. Yn y digwyddiad bychan ond brawychus hwn, mae beicwyr gorau’r byd yn ceisio ‘dofi’r bwystfil’, disgyniad cas yng nghyffiniau Dinas Mawddwy, yn ne ddwyrain Parc Cenedlaethol Eryri. Anhygoel!

3.) Zip World

Zip World Titan, Blaenau Ffestiniog

Zip World Titan, Blaenau Ffestiniog

Mae gwifren wib gyflyma’r byd yn hedfan 100 mya (160 cya) dros chwarel anferthol Penrhyn. Mae’n cymryd math penodol o berson i edrych ar hen chwarel lechi a meddwl ‘Hmmm...beth os?’, ond mae’r cyn-Gomando gyda’r Morfilwyr Brenhinol, Sean Taylor, a’i dîm wedi creu 11 antur mewn tri lleoliad gwych yng Ngogledd Cymru. Parc chwarae antur go iawn.

4.) Fforest Gather

Fforest Gather

Fforest Gather

 gan Fforest Gather

Ydy’r syniad o ŵyl swnllyd gyda llawer o bobl yn eich gwneud chi’n nerfus? Os felly, gawn ni argymell Fforest Gather: gŵyl fechan, gyda theimlad mwy agos atoch ar gyfer mwynhad teuluoedd meddylgar. Yn cael ei gynnal yn awyrgylch hyfryd fferm Fforest, mae’r digwyddiad hwn sy’n para pythefnos yn gyfyngedig i 300 o bobl yr wythnos, ac yn ffocysu’n llwyr ar yr awyr agored, gyda digwyddiadau ar gyfer y meddwl, y corff a’r enaid. Gallwch hefyd edrych ymlaen at fwyd a diod gwych. Perffaith.

5.) Surf Snowdonia

Surf Snowdonia

Surf Snowdonia

 gan Surf Snowdonia

Mae’n cymryd dychymyg byw i drawsnewid hen ffatri alwminiwm anniben i mewn i baradwys i syrffwyr, ond dyna’n union beth wnaeth Surf Snowdonia, trwy greu ton anhygoel ar lagŵn artiffisial yng nghanol y wlad. Mae’r tonnau’n teithio’n berffaith am 492 troedfedd (150 m) ar hyd gwaelod y dyffryn. Mae’n hollol brydferth.

6.) Gŵyl Rhif 6

Festival Number 6
Gŵyl Rhif 6, Portmeirion

Mewn lleoliad anhygoel, mae Gŵyl Rhif 6 yn digwydd ym mhentref dymunol Portmeirion. Yn ogystal ag artistiaid a grwpiau enwog iawn mae yna bob math o adloniant, o garnifal i ddigrifwyr. Anghofiwch am unrhyw syniadau o gi poeth seimllyd a chwrw cynnes, gan fod y bwyd o’r safon uchaf hefyd. Ddim yn hoff o wersylla? Mae ‘na westy moethus yn y pentref, felly does dim rhaid i chi roi’ch dillad gŵyl ffasiynol amdanoch mewn pabell!

7.) The Good Life Experience

The Good Life Experience

The Good Life Experience

 gan Nenad Obradovic

Sefydlwyd yr ŵyl yn 2014 gan Cerys Matthews a thri o’i ffrindiau, a nod The Good Life Experience yw darparu ‘bwyd gwych, taflu bwyelli, coginio ar dân gwersyll, cyd-ganu, comedi, cwrw’n cael ei weini gan arbenigwyr, sgyrsiau gan fforwyr, cerddoriaeth aflafar, abseilio, ffair o’r 1930au, arddangosfeydd bwtsiera, barddoniaeth, llenyddiaeth a lond lle o sgyrsiau Sut i...’. Dyma gyfle gwych i brofi cerddoriaeth o’r radd flaenaf, bwyta bwyd gan gogyddion gwych a mwynhau’r awyr agored ar dir prydferth Ystâd Hawarden yn Sir y Fflint.

8.) Bounce Below

Bounce Below in Blaenau Ffestiniog, North Wales

Bounce Below in Blaenau Ffestiniog, North Wales

 gan Charles Williams

Rhyddhewch eich gymnastwr / rhyfelwr mewnol, oherwydd mewn ogof lechi maint cadeirlan ym Mlaenau Ffestiniog, tair haenen o rwydi cargo sbonciog wedi eu cysylltu gan lithrennau ac ysgolion i chi neidio, sleifio a rowlio eich ffordd o gwmpas. Mae’n brofiad hudolus, beth bynnag eich oedran.

9.) Gŵyl y Gelli

Hay Festival

Gŵyl y Gelli, y Gelli Gandryll

Dechreuodd o gwmpas bwrdd y gegin, a datblygu’n un o wyliau llenyddol enwocaf y byd. Mae Gŵyl y Gelli’n cyfuno awduron, gwleidyddion, digrifwyr a cherddorion o dros y byd ar gyfer, trafod, adrodd straeon ac adloniant. Ma’r ŵyl yn digwydd yn nhref hyfryd y Gelli Gandryll, sy’n aml yn cael ei disgrifio fel ‘prifddinas llyfrau ail law y byd’. Gwerthir tocynnau ar gyfer pob digwyddiad yn unigol, tra fod nifer yn rhad ac am ddim, felly gallwch bicio i mewn ac allan o’r ŵyl fel y mynnoch.