Cysylltu

Canolfannau Croeso

Mae rhwydwaith o Ganolfannau Croeso i’w cael ledled Cymru.

Canolfan Gysylltu Croeso Cymru

Canolfan Gysylltu Croeso Cymru (0333 006 3001) yw’r lle cyntaf y dylech gysylltu â hi i gael gwybodaeth am wyliau yng Nghymru.

Oriau Agor: 09:00 - 17:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Ar wahân i Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Codir pris galwad genedlaethol wrth ffonio o fewn y DU.

Rhif ffôn: 0333 006 3001

Ebost: info@visitwales.com