Cymru Hygyrch

Os ydych chi'n bwriadu mynd ar eich gwyliau yng Nghymru a'ch bod yn cael trafferth symud, gallwn gynnig sawl ffordd o'ch helpu wrth ddewis lle i aros a beth i'w wneud. Pan fyddwch chi'n chwilio am lety gallwch hidlo'r canlyniadau yn ôl Nam Symudedd, Nam ar y Clyw a Nam ar y Golwg. 

Mae openbritain.net yn cadw'r rhestr hiraf ym Mhrydain o lefydd hygyrch i aros a theithio, ac fe ddewch chi o hyd i lefydd hygyrch yng Nghymru y gall pawb eu mwynhau drwy fynd i accessiblecountryside.org.uk.

I gael gwybod pa doiledau cyhoeddus sy'n cymryd rhan yn y Cynllun Allweddi Cenedlaethol/RADAR ar gyfer teithwyr anabl sy'n dod ar y rheilffordd i Gymru ewch i tourismforall.org.uk

Hygyrchedd yn ôl rhanbarth

Mae rhai gwefannau rhanbarthol yn darparu gwybodaeth am Hygyrchedd, fel Dewch i Fae Abertawe neu Visit Cardiff.