Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Yn yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru – Ynys Môn, Penrhyn Gŵyr, Pen Llŷn, Bryniau Clwyd, Dyffryn Dyfrdwy a Dyffryn Gwy – fe welwch chi rai o'r golygfeydd mwyaf arbennig ym Mhrydain. Os ydych â'ch bryd ar fyd natur, ffotograffiaeth, cerdded neu hamddena yn yr awyr agored, dyma lefydd gwych i chi fynd ar wyliau, ar wibdaith, am benwythnos neu ddiwrnod allan. Fe ryfeddwch at y bryniau, yr afonydd a'r glannau godidog.