Arfordir a thraethau Cymru

Mae ein balchder yn ein harfordir yn gryfach nag erioed. Fe ddewch chi o hyd i sawl traeth, fel Rhosili, Barafundle a Dinbych-y-pysgod, sy'n ennill gwobrau drwy Brydain yn gyson. Mae pobl wrth eu bodd yn dod yma ar wyliau neu am benwythnos i syrffio, nofio a chwilota pyllau trai, neu hamddena â theulu a ffrindiau. Does unman gwell i gerddwyr, chwaith. Pan agorodd Llwybr Arfordir Cymru yn 2012, detholwyd ein harfordir fel un o'r llefydd gorau yn y byd am wyliau gan Lonely Planet.