Arddangosfa ‘Tu ôl i’r Ffrâm’ Kyffin Williams


Mae arddangosfa go arbennig newydd agor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ‘Tu ôl i’r Ffrâm’, sy’n dathlu canmlwyddiant ers geni un o arlunwyr amlycaf Cymru. 

Ceir dros 200 o baentiadau olew, dros 1,200 o weithiau ar bapur a thros 300 o brintiau gwreiddiol gan yr arlunydd o Sir Fôn. Wrth droedio i mewn ceir cipolwg ar y dyn ei hun gyda chasgliad o hunanbortreadau. Mae yna amrywiaeth eang wedyn o furluniau a thirluniau o Eryri, delweddau o ffermwyr a chasgliad o’i waith yn seiliedig ar Batagonia. Cawn hefyd yn yr arddangosfa fewnwelediad gwerthfawr i feddwl creadigol Kyffin wrth gael cipolwg ar ambell ffilm amdano a chyfle i ddarllen pytiau o’i ddyddiaduron a’i lythyron.

Mae’r arddangosfa felly yn dathlu a chofio dyn a thalent go arbennig ac yn cynnwys y llun olaf un y peintiodd Kyffin o fachlud haul dros Sir Fôn.

16 Chwefror 2018 - 1 Medi 2018, Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth