Arddangosfa Pŵer y Bais

Eleni, 100 mlynedd wedi i rai marched dros 30 oed ennill yr hawl i bleidleisio yma yng Nghymru, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn rhoi ffocws i straeon menywod ar yr ystadau fel rhan o raglen Menywod a Phŵer.

Yn Llanerchaeron cewch weld arddangosfa go arbennig sy’n edrych ar hanes menywod ystâd Llanerchaeron oedd "o flaen yr oes mewn sawl ffordd".  Fe helpodd y merched, oedd yn weithwyr neu yn berchnogion yr adeiladau, i ddiogelu'r ystâd ac roeddent yn ymladd am faterion sydd dal yn berthnasol heddiw, megis cyflogau cyfartal a chael yr hawl i edrych ar ôl y plant ar ôl i berthynas chwalu.

Mae un o wirfoddolwyr Llanerchaeron, Helen Williams, wedi creu pais fel symbol o gryfder menywod ac fe fydd ymwelwyr yn cael cyfle i sôn am fenywod sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddyn nhw, gyda'r enwau hynny wedyn yn cael eu gwnïo ar y bais sy'n cael ei harddangos.

Bydd Pŵer y Bais yn Llanerchaeron tan ddechrau Hydref 2018.