Sadwrn Barlys, Aberteifi

 

Mi fydd Aberteifi’n fôr o liw ar 28 Ebrill 2018 ar gyfer Gŵyl flynyddol Sadwrn Barlys

Ers y bedwaredd ganrif, mae’r digwyddiad unigryw hwn wedi’i chynnal ar ddydd Sadwrn olaf Ebrill. Yn hanesyddol, dyma’r diwrnod pan fyddai ffermwyr cyfagos yn dod i'r dref i gyflogi gweithwyr ac archwilio meirch ar gyfer eu magu. Roedd hi’n ddiwrnod hefyd i ddatgan bod y tir wedi'i baratoi a’r hadau yn y pridd.

Mae’r traddodiad yr un mor fyw heddiw ond yn naturiol, wedi esblygu.  Y meirch serch hynny sy’n parhau i fod yn ganolbwynt y dydd. Caent eu beirniadu yn y bore ac yn cael eu tywys drwy'r dref yn y prynhawn. Hefyd yn yr orymdaith mae'n ddewis gwych o hen beiriannau a cherbydau fferm, ynghyd â digonedd o gapiau gwastad!