Cwm Elan – Mae wir yn EPIC

Mae ein llythrennau adlewyrchol EPIC ar daith o gwmpas Cymru yr wythnos hon i ddenu sylw pawb at rai o lefydd mwyaf trawiadol Cymru.

Yr wythnos hon maen nhw yng Nghwm Elan.

Gyda chymysgedd o rostiroedd, coetiroedd, afon a chronfa ddŵr, mae Cwm Elan yn hafan ar gyfer bywyd gwyllt. Ymunwch â thaith wedi ei theilwra o argae Pen y Garreg gyda cheidwad parc i ddysgu rhagor am fywyd gwyllt Cwm Elan, neu ewch ar eich liwt eich hun ar hyd un o’r llwybrau natur golygfaol – perffaith ar gyfer cerdded neu feicio.

Wedi i’r haul fachlud, anelwch am ddigwyddiad Awyr Dywyll i adnabod clystyrau o sêr a sêr gwib yn un o wybrennau tywyllaf y DU. A chadwch eich llygaid ar agor am fywyd gwyllt nosol Cwm Elan! Cliciwch ar un o’r tudalennau isod i ddarganfod mwy.