Pinacl y calendr amaethyddol heb os yw Sioe Frenhinol Cymru, sy’n dechrau eleni ar 23 Gorffennaf, ar Faes y Sioe yn Llanelwedd. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos da byw, mae hefyd yn llwyfan i arddangos y bwyd a’r diod a gynhyrchir yma yng Nghymru. Mae’r Sioe, heb os, yn pontio'r bwlch rhwng gwlad a thref yn llwyddiannus iawn. Ceir hefyd weithgareddau di-ri gyda chrefftau, y Pentref Chwaraeon a rhaglen 12 awr o adloniant cyffrous sy'n para trwy gydol pedwar diwrnod y Sioe.

Disgwylir mwy na 200,000 o ymwelwyr eto eleni o Gymru a thu hwnt, felly dyma heb os un o atyniadau twristaidd mwyaf y wlad. Dyma i chi ragflas...