Parciau Cenedlaethol Cymru

Mae'r tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru – Eryri, Arfordir Penfro a Bannau Brycheiniog – yn ymestyn dros 20 y cant o dir Cymru, ac ynddynt ceir tirweddau, cynefinoedd, pentrefi a safleoedd hanesyddol amhrisiadwy. Does unman gwell am benwythnos neu wyliau llawn hwyl yn yr awyr agored.