Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

Arfordir gwyllt, godidog sydd yn Sir Benfro, a chymerir gofal mawr i sicrhau fod y golygfeydd yn fendigedig. Dewch â'r teulu am wyliau yn yr awyr agored a rhoi cynnig ar bob math o bethau, fel astudio byd natur neu fynd ar ryw antur fawr. Ceir modd i fyw i rai sy'n hoff o wylio bywyd gwyllt, chwaraeon dŵr a cherdded, ac mae'n lle braf iawn am wyliau rhamantus, hefyd. Mae peth wmbreth o dafarnau bach hyfryd lle gallwch ymlacio a gweld yr haul yn machlud ar ôl bod allan yn yr awyr iach, neu beth am gael triniaeth mewn sba?