Llandudno a Bae Colwyn

Roedd pobl Oes Fictoria ac Oes Edward wrth eu bodd â Llandudno – 'Brenhines y Cyrchfannau Cymreig' oedd hi iddyn nhw, a daethant yma i godi rhai o'r adeiladau harddaf ar lan y môr ym Mhrydain. Ewch ar daith i'r gorffennol pell yn ein cloddfa gopr sy'n 4,000 o flynyddoedd oed, neu'n ôl i'r Canol Oesoedd yng Nghastell Conwy. Neu gallwch ymlacio yn y ffordd hen ffasiwn drwy fynd ar Dramffordd y Gogarth, gweld Pwnsh a Jwdi ar y Prom a chael te prynhawn fel pobl Oes Fictoria. 

Ewch i wefan swyddogol Llandudno am fwy o wybodaeth.