Gogledd-ddwyrain Cymru

Mae Traphont Ddŵr Pontcysyllte ger Llangollen – yr Afon yn yr Awyr – yn un o ryfeddodau Cymru. Aiff camlas ucha'r byd drosti, ac mae hon yn Safle Treftadaeth y Byd. Mae Peter Jones (Jones y Cwch) wedi croesi'r bont dros fil o weithiau. Yn ôl Peter nid yw dyn byth yn blino ar weld yr olygfa. Ym mryniau a phantiau'r Gororau fe ddewch chi o hyd i sawl traphont – yn ogystal â bwyd lleol blasus a sîn gelf fywiog.

Ewch i wefan swyddogol gogledd-ddwyrain Cymru am fwy o wybodaeth.