Cymro Cryfaf 2018

 

Anghofiwch am Bendigeidfran fab Llŷr o’r Mabinogi, Idris Gawr o Gader Idris ac Ysbaddaden Bencawr o Chwedl Culhwch ac Olwen, Ben Brunning yw Cawr Mawr newydd Cymru.

Daeth cannoedd ynghyd yn Wrecsam i gefnogi Cystadleuaeth ‘Cymro Cryfaf’ ar ei newydd wedd. Adloniant gwych i’r gynulleidfa oedd y diwrnod ond penllanw misoedd o waith caled, chwys ac ambell ddeigryn i’r 20 cystadleuwr brwd. Cafwyd cystadlaethau eiconig megis codi cerrig atlasau i ben casgenni ac wedi cystadleuaeth cynhyrfus a go agos, Ben Brunning o Fala cipiodd y teitl am yr ail flwyddyn yn olynol. Fe fydd Ben yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Brwydr Prydain ac Ultimate Strongman UK.