Y Rhyl a Phrestatyn

Y traeth yw popeth yn y Rhyl a Phrestatyn. Mae'n waith dod o hyd i rywbeth i'w wneud yma – bydd yn rhaid i chi fodloni ar badlo, marchogaeth mulod, barcud-fyrddio, tonfyrddio a mynd i'r afael â thrac beicio newydd sbon sydd eisoes wedi ennill gwobrau. Does unlle bron i fynd, chwaith - heblaw am ffeiriau, cestyll, sinemâu a theatrau, parc dŵr trofannol, sŵ môr gyda siarcod a morlewod, a llwybrau cerdded godidog sy'n ymestyn am filltiroedd a milltiroedd.

Ewch i wefan swyddogol y Rhyl a Phrestatyn am fwy o wybodaeth: rhyl-prestatyn.co.uk