Blâs o bencampwriaeth hwylio ieunctid Cymru ym Mhwllheli

 

Dros y penwythnos 21/22 Ebrill 2018, daeth cenhedlaeth nesaf hwylwyr y wlad at ei gilydd i Bwllheli ar gyfer Pencampwriaethau Hwylio Ieuenctid Cymru. 

Roedd dros 100 o ieuenctid yn cystadlu, gyda’u amryw gychod, a hwythau wedi dod o bob cwr o Gymru. Cafwyd dydd heulog heb wynt ddydd Sadwrn a dilëwyd y cystadlu tan y dydd Sul – oedd yn oer, yn wlyb ac yn niwlog. Serch hynny, cafwyd cystadlu brwd a dydd hwyliog dros ben! 

Dyma rhai o uchafbwyntiau’r dydd.