Eryri – Mae wir yn EPIC

Mae ein llythrennau adlewyrchol EPIC ar daith o gwmpas Cymru yr wythnos hon i ddenu sylw pawb at rai o lefydd mwyaf trawiadol Cymru.
Yr wythnos hon maen nhw yn Eryri.
Mae’r rhan hon o Gymru yn gartref i rhai o’n golygfeydd mwyaf trawiadol – mae dyffrynnoedd helaeth a llynnoedd disglair yn gwneud yr ardal yn ddiguro ar gyfer cerdded a heicio. Ac os ydych chi’n hoff o wyliau gydag ychydig mwy o fynd, yna mae digonedd yma i’ch rhoi ar ben eich digon.
Gallwch rafftio ar ddyfroedd gwyllt Afon Tryweryn, gwibio ar wifren wib gyflymaf Ewrop neu neidio o gwmpas ar rwydi anferth mewn gweithfeydd llechi sydd wedi eu trawsnewid.
Mae yna antur a chyffro ar gyfer pob oed a gallu. Cliciwch ar un o’r tudalennau isod am ragor o wybodaeth.