Caerdydd

Yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru, mae yna siopau ardderchog, amgueddfeydd, bwyd ac adloniant. Mae'n braf cerdded o amgylch y ddinas a gallwch ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn rhad ac am ddim, a gweld tyrrau mawreddog Castell Caerdydd heb fynd o ganol y ddinas. Fe gewch adloniant o'r radd flaenaf ym Mae Caerdydd ymhlith yr holl fwytai, rhodfeydd ar y glannau a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Ewch i wefan swyddogol Caerdydd am fwy o wybodaeth: visitcardiff.com