Gwobrau Theatr Cymru 2018

Fe gynhaliwyd Gwobrau Theatr Cymru ar ddiwedd Ionawr, noson sy’n dathlu rhagoriaeth mewn theatr, dawns ac opera yma yng Nghymru. Mae categorïau penodol ar gyfer pob genre a, ble fo’n berthnasol, ar gyfer gwaith yn y Saesneg neu’r Gymraeg. Fe geir trawstoriad o feirniaid celfyddydol sy’n gweithio ym myd y cyfryngau yng Nghymru a daeth pawb ynghyd yng Nghasnewydd ddathlu llwyddiannau theatr Cymru.

Ymhlith yr enillwyr roedd:

Caryl Lewis – Perfformid Gorau yn yr iaith Gymraeg i fenyw ‘ Yfory’ Theatr Bara Caws
Richard Lynch – Perfformiad Gorau yn yr iaith Gymraeg ‘Macbeth’ Theatr Genedlaethol Cymru
Tamara Harvey – Cyfarwyddwr Gorau – ‘Uncle Vanya’ Theatr Clwyd & Sheffield Theatres
Ensemble Gorau – Tiger Bay – Canolfan Mileniwm Cymru

Cafodd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru llwyddiant mawr hefyd ar y noson gan gipio sawl gwobr.

Ceir rhestr gyflawn o’r enillwyr yma: http://www.walestheatreawards.com/the-awards-2018y-gwobrau-2018/