Kizuna – trysorau Japaneaidd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae arddangosfa KIZUNA: Japan | Cymru | Dylunio wedi agor yn swyddogol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd yr arddangosfa dairieithog hon (Cymraeg, Saesneg, Japaneeg) ar agor trwy’r haf, tan 9 Medi, ac mae’r gair ‘kizuna’ yn golgyu rhwymau cyfeillgarwch yn yr iaith Japaneeg. Mae’r arddangosfa'n caniatáu i chi archwilio sut i ddiwylliant a dylunio Japan hudo gweddill y byd, a gallwch ddarganfod cysylltiadau rhwng Cymru a Japan.

Gwybodaeth wedi ei chyfieithu am y gair 'kansei' yn arddangosfa Kizuna

Arwydd tairieithog yn arddangosfa Kizuna 

 gan © Amgueddfa Cymru

Mae’r arddangosfa eclectic hon yn arddangos rhai o’r trysorau ac arteffactau Japaneaidd sydd yng Nghymru, yn ogystal â rhai eitemau anhygoel sydd erioed wedi cael eu gweld y tu allan i Japan o’r blaen. O geir i grochenwaith ac o wisgoedd i sgriniau peintiedig, mae Kizuna yn arddangosfa wych o gelf a dylunio Japaneaidd. Mae’n arddangosfa ar y cyd rhwng Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Asiantaeth Materion Diwylliannol Japan ac Amgueddfa Genedlaethol Hanes Japan.

Cist lacrog Japaneaidd a char gwyrdd Honda N600 yn cael eu harddangos

Cist lacrog o Japan a char Honda N600

 gan © Amgueddfa Cymru

Mae’r gist hon yn goffr lacrog o Gastell y Waun, ger Wrecsam, ac mae’n debyg mai dyma’r gwrthrych Japaneaidd cyntaf i ddod i Gymru. Mae ar fenthyg ar gyfer yr arddangosfa gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gwnaethpwyd y gist tua 1620, a daeth Syr Thomas Myddleton â hi i Gymru 400 mlynedd yn ôl. Mae’n cael ei harddangos wrth ymyl car gwyrdd Honda Motor Company N600. Ar yr olwg gyntaf mae’r ddau wrthrych yma yn hollol wahanol i’w gilydd, ond mewn gwirionedd mae ganddynt lawer yn gyffredin. Mae’r ddau’n dangos sut i safon uchel arloesi a dynlunio Japan gyfareddu gweddill y byd. 400 mlynedd yn ôl roedd pobl Ewrop yn daer am gael gafael ar eitemau lacrog a chrochenwaith Japan, tra fod ceir a thechnoleg Japaneaidd bellach yn bethau mae pobl yn ysu am gael gafael arnynt.

Menyw yn eistedd ar fainc yn gwylio ffilm, ar bwys beic modur Honda C100

Beic modur Honda C100

 gan © Amgueddfa Cymru

Enghraifft arall o dechnoleg a dylunio Japaneaidd modern sy’n cael ei harddangos yw’r beic modur Honda C100 yma, a gallwch hefyd eistedd ar fainc a gwylio film am y Japan gyfoes.

Dol fechan Japaneaidd yn cael ei harddangos

Dol Japaneaidd

 gan © Amgueddfa Cymru

Cyflwynwyd y ddol Japaneaidd fechan hon i Undeb Rygbi Cymru yn ystod taith tîm rygbi Japan i Gymru ym 1983.

Darluniad o Edo (Tokyo) ar sgrîn fawr blygadwy

Darluniad o Edo (Tokyo) ar sgrîn

 gan © Amgueddfa Cymru

Un o nifer o uchafbwyntiau arddangosfa Kizuna yw’r sgrîn fawr hon sy’n darlunio Edo (Tokyo) yn y 18fed ganrif. Mae’n rhoi golwg oddi uchod o’r ddinas a’r bobl oedd yn byw yna, gyda darluniad manwl o fywyd bob dydd y trigolion lleol. Dyma’r tro cyntaf erioed i’r sgrîn gael ei gweld y tu allan i Japan. 

Powlenni reis amryliw yn cael eu harddangos

Powlenni reis porslen gan Masahiro Mori ar gyfer Hakusan Porcelain

 gan © Amgueddfa Cymru

Dyluniwyd y powlenni reis prydferth yma gan Masahiro Mori ar gyfer Hakusan Porcelain, sef cwmni a sefydlwyd ym 1779.

Chwech poster Japaneaidd modern yn cael eu harddangos

Posteri Japaneaidd modern

 gan © Amgueddfa Cymru

Yn ogystal ag eitemau o werth hanesyddol, mae yna nifer o enghreifftiau o ddylunio Japaneaidd modern, fel y posteri yma. Mae yna hefyd ardd Zen i chi gael mwynhau ennyd o lonyddwch.