Edrych ymlaen at Tafwyl 2018 

Mae gŵyl flynyddol Tafwyl wedi tyfu'n aruthrol ers ei sefydlu yn 2006. Llynedd, gyda'r ŵyl yng Nghaeau Llandaf dros dro, denwyd 38,000 o bobl i fwynhau gŵyl Gymraeg ein prifddinas. Eleni mae Tafwyl yn ôl yng Nghastell Caerdydd, gyda llond y lle o ddigwyddiadau a stondinau, bwyd blasus a cherddoriaeth wych.

Edrychwch trwy'r rhaglen gyfan i weld beth sydd ymlaen yn ystod deuddydd yr ŵyl, a'r wythnos sy'n arwain i fyny at yr ŵyl ei hun.

Dyddiadau Tafwyl eleni yw 30 Mehefin - 1 Gorffennaf, ac wrth i ni aros yn eiddgar dyma flas o Tafwyl 2017 fel tamaid i aros pryd.