Arfordir treftadaeth a chefn gwlad Morgannwg

Y tu hwnt i fwrlwm y brifddinas mae pobl yn heidio i Ben-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg, ac mae'n hawdd deall pam. Fe gewch chi ddigon o gyffro yma – boed ar draethau lliwgar y Barri a Phorthcawl neu'n mentro dros glogwyni a bryniau braf yng nghefn gwlad. Does ryfedd felly bod Gavin a Stacey wrth eu bodd yma.

Ewch i'r gwefannau swyddogol am fwy o wybodaeth: bridgendbites.com a visitthevale.com