Cymoedd y De

Caiff cerddwyr a beicwyr mynydd fodd i fyw ar hyd y bryniau eang, ac mae hanes unigryw i'r Cymoedd hefyd. Mae cymuned yn bwysig yma – ac mae gennym ni amgueddfeydd penigamp. I gael blas ar hanes diwydiannol yr ardal ewch i'r Pwll Mawr, amgueddfa mewn hen waith glo go iawn sy'n rhan o safle treftadaeth y byd Blaenafon. Draw yng Nghaerffili, gallwch fynd i chwilota o gwmpas y castell mwyaf yng Nghymru.

Ewch i wefan swyddogol y Cymoedd am fwy o wybodaeth: thevalleys.co.uk