Sir Gâr

Yn mynd o Fae Caerfyrddin yn y de i ben gorllewinol Bannau Brycheiniog yn y gogledd, yn Sir Gâr fe ddewch chi o hyd i'r Ardd Fotaneg Genedlaethol a rhai o'r traethau hiraf yng Nghymru. Os credwch chi'r hen chwedl, yma y ganwyd Myrddin y dewin; gwyddom yn sicr y bu Dylan Thomas yn byw ac yn ysgrifennu yma. Ac os grwydrwch chi o amgylch Dyffryn Tywi fe ddewch chi ar draws pentref bach sy'n prysuro'n aruthrol bob Nadolig. Enw'r pentref yw Bethlehem.

Ewch i wefan swyddogol Sir Gâr am fwy o wybodaeth: darganfodsirgar.com