Penclacwydd yn dathlu penblwydd chwarter canrif

 

Mae Canolfan Gwlyptir Llanelli, Penclacwydd, newydd ddathlu ei phen-blwydd yn chwarter canrif. Gyda 25 staff, 1000 o wirfoddolwyr, ag 1 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn, mae’r ganolfan wedi datblygu cryn dipyn ers ei hagoriad 25 mlynedd yn ôl. Mae’r ganolfan yn cynnig cyfle unigryw i fwydo gŵydd prin y byd, i weld fflamingos lliwgar, i archwilio, edrych ar loÿnnod byw, gwylio adar o guddiau arbennig a llawer mwy.